Základná škola Svätej Rodiny

                    Kollárova 17,Sečovce 

 

 

 

 

Naša nová stránka s aktuálnymi informáciami sa nachádza tu

 

https://zssrsecovce.edupage.org